Danh Mục

Khóa học lập trình nâng cao STEP7 classic

Prerequisites (kiến thức cần có)
 • Basic knowledge of Windows PC
Hiểu biết cơ bản về Windows PC
 • SIMATIC S7 Basic Course
Hoàn thành khóa học lập trình cơ bản SIMATIC S7
 
Contents (Nội dung)
 • Short repetition of the basic course
Ôn lại khóa học lập trình cơ bản
 • Data types at SIMATIC S7
Kiểu dữ liệu của SIMATIC S7
 • Mathematical functions and data type conversion
Lệnh toán học và chuyển đổi dữ liệu
 • Reading in and scaling analog values
Đọc và xử lý tín hiệu tương tự
 • Data blocks
Vùng nhớ Data Blocks
 • Creating a program example with a data block
Tạo chương trình mẫu với DB
 • Tag declaration in function blocks (FB) and functions (FC)
Khai báo biến trong hàm FB và FC
 • Creating a program example with tag declaration and data block
Tạo chương trình mẫu với khai báo biến và DB
 • Standard and system functions
Hàm tiêu chuẩn và hàm hệ thống
 • Test and diagnostic functions of STEP 7 software
Kiểm tra và phân tích lỗi trong phần mềm STEP7
 • Monitoring and controlling tabs
Giám sát và điều khiển biến
 • Monitoring hardware online
Giám sát trực tuyến phần cứng
 • Module state / Operating state
Trạng thái module / trạng thái hoạt động
 • Controlling inputs and outputs (through tag table and hardware configuration)
Điều khiển ngõ vào ra ( thông qua bảng biến và cấu hình phần cứng)
 • FORCING / PA activation and controlling in Stop mode of the CPU outputs
Gán giá trị trong chế độ STOP của CPU
 • Exercises for debugging / diagnostics with STEP 7
Bài tập cho gỡ lỗi và phân tích lỗi với STEP7
 • Error localization and error elimination at SIMATIC S7
Tìm lỗi và loại bỏ lỗi trong SIMATIC S7
 • Operating and display elements of the SIMATIC S7 control system (S7-300, S7-400)
Hoạt động và các yếu tố hiển thị trong SIMATIC S7 (S7-300, S7-400)
 • Hardware diagnostics / diagnostic buffer
Phân tích lỗi phần cứng và bộ đệm lỗi
 • Additional functions in the target system of the controller
Các hàm bổ sung trong CPU
 • Reference data, block assignment and program structure
Dữ liệu tham chiếu, chỉ định khối, cấu trúc chương trình
 • Comparing blocks
So sánh các khối lâp trình
 • Error organization blocks
Các khối lỗi
 
Certificate of Completion.
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị toàn quốc.
 
Hardware / Software to be used
 • S7-300 CPU based trainer kit: CPU S7-300, I/O onboard + I/O simulator panel
 • STEP7 Simatic Manager
Thêm 05-04-2018 Tác giả: SISTECH
Khóa học lập trình nâng cao STEP7 classic

Viết bình luận

Tên của bạn:


Bình luận của bạn: Ghi chú: HTML không được hỗ trợ!

Đánh giá: Tệ            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:

Reload

Tags:
Kinh doanh và Hỗ trợ khách hàng
 • Tư vấn: 0982 . 121 . 771
  Kinh doanh: 0982 . 121 . 771
 • Liên hệ:  info@sistech.com.vn
  Kỹ thuật:  support@sistech.com.vn
 • Siemens
 • Monitor
 • Banner
Online
01407561
All days
Who's Online
1407561
6
Kết nối đến S.I.S Tech
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật S.I.S © 2019 - Powered by SERENCO.NET